Konfiguracja log4j

Poniżej załączam przykłady konfiguracji log4j’a, które wykorzystuje w kilku projektach.

Logowanie informacji z wybranego pakietu na poziomie INFO na konsolę oraz logowanie informacji z wszystkich pakietów na poziomie DEBUG do wybranego pliku:

Logowanie do pliku i na konsolę informacji z wszystkich pakietów na poziomie INFO oraz logowanie dodatkowo, tylko do pliku informacji na poziomie DEBUG z wybranego pakietu:

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Leave a Reply