Archive for Maj 2010

Numerowanie wersji oprogramowania

Nadawanie numerów wersji kolejnym wydaniom bibliotek, czy też aplikacji z oczywistych względów wydaje się być co najmniej wskazanym. Pozostaje jednak pytanie, jak to robić? Continue reading ‘Numerowanie wersji oprogramowania’ »

SwingWorker nie działa!

Odpalając niedawno jedną z napisanych przeze mnie niegdyś aplikacji na nowej wersji Javy (JRE 1.6.0_20) zauważyłem, iż nie działa ona prawidłowo. Otóż, niektóre operacje trwały dłużej niż powinny. Po krótkim śledztwie z wykorzystaniem jvisualvm i inspekcją kodu na czele, okazało się, że to używane przeze mnie SwingWorker’y z nieznanych mi przyczyn prawdopodobnie wchodzą sobie w drogę. Continue reading ‘SwingWorker nie działa!’ »

Portecle Installer

Idąc za ciosem, postanowiłem zmajstrować kilka bajerów do projektu Portecle, gdyż jak się okazało, podobnie do KeyTool GUI brakuje mu pewnych drobiazgów. Zatem, do plików projektu dodałem pliki wykonywalne .exe i .sh oraz zapakowałem całość w instalator od IzPack, i tak oto powstał nowy projekt: Portecle Installer.

KeyTool GUI: Reactivation

Okazuje się, co jest dla mnie miłym zaskoczeniem, że KeyTool GUI wcale nie umarł. Ukrył się tylko pod innym imieniem 🙂

Portecle, bo tak się nazywa kontynuacja projektu (?), podobnie jak onegdaj KeyTool GUI, jest narzędziem do tworzenia i edycji plikowych magazynów certyfikatów i kluczy. Uogólniając, jest to jakoby nakładka na Javowe keytool.exe. Więcej informacji znajdziecie na podlinkowanych stronach:

Strona projektu: http://portecle.sourceforge.net/

Download: http://sourceforge.net/projects/portecle/

HOWTOs: http://portecle.sourceforge.net/howtos.html

Mechanizm rozwiązywania nazw sieciowych do adresów IP

Miałem okazję przeczytać dzisiaj małe opracowanie, traktujące o sposobie w jaki Java przechowuje i rozwiązuje nazwy adresów sieciowych do numerów IP, z którymi próbuje się połączyć. Nie jest to może szalenie istotne zagadnienie, jednak dobrze jest mieć chociaż z grubsza świadomość, jak ów mechanizm funkcjonuje. Continue reading ‘Mechanizm rozwiązywania nazw sieciowych do adresów IP’ »