Portecle Installer

Portecle Installer, as the name says, is an installer for the Portecle. Beyond that, it provides an executable file (.exe) for MS Windows, allows to add Desktop and Start Menu Shourtcuts and File Associations (.jks, .ks, .p12, .pfx).

For now works only on MS Windows.

Supported languages (for installer only):

  • English
  • Polish

It was tested on:

  • Windows XP 32-bit
  • Windows Vista 32-bit
  • Windows 7 32-bit

SourceForge.net project page: https://sourceforge.net/projects/portecleinstall/
Executable file for MS Windows was generated with use of Launch4j.Support This Project
Installer was generated with use of NSIS.


Portecle Installer, jak sama nazwa mówi, jest instalatorem programu Portecle. Poza tym, dostarcza ona plik wykonywalny (.exe) dla MS Windows, umożliwia dodanie skrótów w Menu Start oraz na Pulpicie, a także skojarzenia plików (.jks, .ks, .p12, .pfx).

Aktualnie działa wyłącznie na MS Windows.

Obsługiwane języki (tylko dla instalatora):

  • Angielski
  • Polski

Został przetestowany na:

  • Windows XP 32-bit
  • Windows Vista 32-bit
  • Windows 7 32-bit

Strona projektu na SourceForge.net: https://sourceforge.net/projects/portecleinstall/
Plik wykonywalny dla MS Windows został wygenerowany przy użyciu Launch4j.Support This Project
Instalator został wygenerowany przy użyciu NSIS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.