Monthly Archives: Grudzień 2009

Logowanie wybranych pakietów w log4j z poziomu aplikacji

Gdy piszemy aplikację, która korzysta ze sprawdzonych bibliotek, które do logowania wykorzystują log4j’a, możemy chcieć odpuścić sobie logowanie informacji z klas znajdujących się w wybranych pakietach tychże bibliotek. Poniższy kod przedstawia klasę filtru, który pozwala włączyć lub wyłączyć logowanie informacji z wybranego pakietu i całej jego podrzędnej struktury.

Konfiguracja log4j z poziomu aplikacji

Poniżej zamieszczam kod konfigurujący bibliotekę log4j, który po zamieszczeniu w naszej aplikacji spowoduje, że nie będziemy już potrzebowali pliku konfiguracyjnego log4j.configuration, czy też log4j.xml. Dodatkową korzyścią jest fakt, że po niewielkich zmianach będziemy mogli z poziomu naszej aplikacji dostosowywać na bieżąco mechanizm logowania do aktualnych potrzeb, np: rozszerzając lub zawężając… Read more »

Mechanizm obsługi wtyczek w aplikacjach pisanych w Javie

Services (ang. usługi) jest to mechanizm wbudowany w środowisko Java, umożliwiający tworzenie aplikacji rozszerzalnych o dodatkowe funkcje dostarczane za pomocą plug-in’ów, zwanych też wtyczkami. Zanim przejdę do przykładowej implementacji, pozwolę sobie odnieść się do oryginalnego dokumentu, w którym omawiany jest mechanizm działania services, a który możemy znaleźć na stronach Sun’a.