Category Archives: Ant

Wczytywanie zawartości pliku MANIFEST.MF z poziomu Ant’a

Zdarza się czasem, że przydałoby się wyciągnąć z jar’a jakiejś biblioteki informacje na przykład o numerze jej wersji lub jej dostawcy. O ile dostanie się do pliku manifestu (/META-INF/MANIFEST.MF) z poziomu Javy nie powinno stanowić problemu, to wyciągnięcie jakichkolwiek informacji z poziomu Ant’a nie wydaje się już takie oczywiste.