Konwersja Image <-> Base64

Zdarza się czasem, że musimy zapisać na dysku jakąś, wybraną grafikę. O ile możemy zapisać ją w osobnym pliku, nie ma z tym problemu. Inaczej ma się sprawa, gdy chcemy zapisać grafikę w zbiorczym pliku konfiguracyjnym. W takiej sytuacji do problemu można podejść na dwa sposoby:

1. Zapisać grafikę w osobnym pliku, a w pliku konfiguracyjnym zapisać ścieżkę do grafiki.

2. Zapisać grafikę bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym.

Poniżej przedstawię moje podejście do drugiego z wymienionych przypadków.

W jednej z tworzonych przeze mnie aplikacji pojawiła się konieczność dania użytkownikowi możliwości wybrania grafiki oraz zapisania jej w pliku konfiguracyjnym programu. Jako, że wykorzystywany w aplikacji XMLConfiguration z Apache’owych commons’ów nie daje mi takiej możliwości, doszedłem do wniosku, że najprościej będzie skonwertować posiadany Image do postaci Base64, aby ładnie dało się go zapisać w konfiguracji, ale jako String’a. Oto, co mi z tego wyszło:

Leave a Reply