Posts tagged ‘GPS’

TomTom ONE IQ Routes vs. Windows 7 64-bit

Od niespełna czterech lat jestem mniej (jeśli chodzi o płacenie za aktualizacje) lub bardziej (jeśli chodzi o użytkowanie) szczęśliwym posiadaczem nawigacji TomTom ONE IQ Routes.

Radość moja jednak zmalała znacznie, gdy podczas aktualizacji przy użyciu TomTom Home dostałem raz, a potem drugi, trzeci… i dwudziesty, mniej więcej podobny do poniższego komunikat błędu:

ERROR: HomeBase/IO: Error writing file: G:\PNDNavigator
@ .\portable\cfile.cpp(1947)
0000045D
in .\portable\cfile.cpp:1947
Stack:
0. chrome://tthome/content/ui/bindings/commit.js:82
          error(textOrException);
1. chrome://tthome/content/ui/bindings/ttwizard.xml:1061
                    this._commitFailed(i, commitPage);
2. chrome://tthome/content/logic/util.js:79
        return func.apply(obj, arguments);
3. chrome://tthome/content/logic/dllUtils.js:77
      this._errorCallback(e);
4. chrome://tthome/content/logic/dllUtils.js:69
      this._errorFatal(error);

Continue reading ‘TomTom ONE IQ Routes vs. Windows 7 64-bit’ »