Prawidłowe zamykanie okien w Swing’u

Bawiąc się Swingiem od samego początku wydawało mi się, że aby prawidłowo zamknąć okno, wystarczy w akcji przycisku Zamknij wywołać:

Okazuje się jednak, że niekoniecznie jest to prawidłowe podejście, ponieważ jeśli wywołamy bezpośrednio dispose(), to nie zostaną poinformowane listenery okna oczekujące na zdarzenie zamykania okna. Co za tym idzie, zachowanie aplikacji będzie inne, niż w przypadku wciśnięcia przycisku X zamykającego okno. Zazwyczaj jednak chcemy zachować spójność działania aplikacji i obsługi zdarzeń. Dlatego też, lepszym rozwiązaniem może okazać się wysłanie komunikatu o chęci zamknięcia okna do systemowej kolejki zdarzeń:

Dzięki temu, nie musimy sami wywoływać dispose(), pod warunkiem, że ustawimy:

Jeśli potrzebujemy większej elastyczności, możemy napisać WindowListener’a, który w przypadku zamykania okna będzie np. zapisywać stan aplikacji lub pytać się użytkownika, czy jest pewien, że chce zamknąć nasz cudowny program 😉 Wtedy jednak, powinniśmy ustawić:

i sami na końcu naszego listenera powinniśmy wywołać dispose().

Watch Jarhead 3 : The Siege (2016) Full Movie Online Streaming Online and Download

Leave a Reply